Legalizacija nekretnine

Stupanjem na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2018) javni beležnici su počeli da odbijaju overu (solemnizaciju) ugovora o prodaji nepokretnosti koje su u postupku ozakonjenja.

To znači, da niti možete da prodate, niti da kupite objekat ili stan koji nije ozakonjen ( legalizovan).

Šta Vam je potrebno od dokumentacije, koji su koraci, kako teče ceo postupak…nema potrebe da razmišljate o tome , jer mi smo tu.

Brzo i efikasno, umesto Vas rešićemo ceo postupak.

Vas Be Safe Consulting Novi Sad

Scroll to Top
Scroll to Top